FOTOVOLTAIKA

Solar 4 all. Fotovoltaická elektrárna je ekologickým a bezplatným zdrojem obnovitelné energie pro vás i vaši rodinu.
Fotovoltaické články pracují po celý rok, dokonce i v zimě, jedinou podmínkou jejich provozu je přítomnost slunečního záření, světla.

Bezplatná energie ze slunce: panely vyrábějí elektřinu z obnovitelného a nevyčerpatelného zdroje, kterým je slunce.
Bezúdržbový a bezporuchový systém: fotovoltaika je systém, který nepotřebuje servis, také nemá žádné pohyblivé části, což snižuje riziko poruchy.
Čistý zdroj energie: instalace neznečišťuje životní prostředí a fotovoltaické panely lze po použití recyklovat.
Zvýšení hodnoty nemovitosti: váš dům s fotovoltaikou atraktivnějším na trhu s nemovitostmi.
Větší soběstačnost: místo abyste energii dodávali zpět do sítě, můžete ji skladovat a využívat ji v době, kdy nedochází k její výrobě

Profesionální instalace

Čím dříve se solární instalace na vaší střeše objeví, tím dříve začnete šetřit na účtech za energie.
Dbáme na vysoký standard naší práce a pravidelná školení našich pracovníků.

Solární panely, Zábřeh, Montáž solárních panelů, fotovoltaika
Solární panely, Zábřeh, Montáž solárních panelů, fotovoltaika

Jak probíhá proces instalace

Navázání kontaktu: zavolejte nám nebo zanechte kontakt pro dohodnutí schůzky s naším odborníkem.
Analýza potřeb: náš konzultant provede technický audit v místě instalace a vybere parametry systému, který bude vyhovovat vašim potřebám.
Individuální nabídka: předložíme vám nabídku a sdělíme vám všechny podrobnosti o možnostech financování.
Pomoc při získání financování: pomůžeme vám získat výhodný úvěr na vaši instalaci.
Realizace na klíč: instalaci provedeme, vyřídíme dotaci a podáme žádost o připojení k distribuční soustavě.
Solar4all poprodejní péče: sledování stavu systému, uplatňování záruk, servis zařízení.

Jak funguje fotovoltaická instalace

Všechna elektrická zařízení ve Vaší domácnosti nebo firmě potřebují ke svému fungování energii. Elektřinu můžete odebírat z elektrické sítě,
nebo si ji můžete vyrobit sami, a to díky vlastní fotovoltaické instalaci. Z čeho se skládá fotovoltaická instalace a jak funguje?

Z čeho se skládá fotovoltaická instalace?

Fotovoltaická instalace se skládá z celé sady zařízení – nejdůležitějšími prvky jsou fotovoltaické panely namontované na střechách nebo na zemi a střídač. Ten přeměňuje panelem vyrobený stejnosměrný proud na střídavý proud, který je pak dostupný v zásuvkách. Aby byla instalace bezpečná, jsou nezbytná zařízení, která ji chrání před elektrickými výboji a přepětím. Neméně důležitým prvkem fotovoltaické sestavy je montážní systém, ke kterému budou panely připevněny.

Pro firmy

Růst cen energií ohrožuje vaše podnikání. Fotovoltaika je cestou ke snižování nákladů na elektřinu, ale také k vlastní energetické soběstačnosti.
Navrhneme pro vaši firmu nejefektivnější řešení s maximální úsporou a zajistíme profesionální instalaci fotovoltaiky.

Podívejte se, jak funguje fotovoltaika

Typy fotovoltaických instalací

 Fotovoltaická instalace může fungovat v on-grid, off-grid nebo hybridním systému.

1) V případě on-grid systému je instalace fotovoltaiky integrována s elektrickou sítí, energie se spotřebovává průběžně a přebytky jdou do elektrické sítě.
2) V případě off-grid systému není fotovoltaická instalace připojena k síti a vyrobená energie se ukládá do bateriových úložišť.
3) V současné době získávají na oblibě hybridní fotovoltaické systémy.

Instalace je kromě připojení k veřejné síti integrována také s úložištěm energie.
Díky tomuto řešení je možné zvýšit vlastní spotřebu vyrobené energie, a tím zvýšit výnosnost investice. Skladování energie také znamená větší nezávislost na dodávkách energie i při neočekávaných výpadcích proudu. Vyžaduje fotovoltaická instalace změny stávající elektroinstalace?
Fotovoltaickou instalaci připojujeme na stávající elektroinstalaci objektu a pokud je v dobrém stavu, nemusíte provádět žádné úpravy. Pokud jste však teprve ve fázi stavby domu a plánujete vlastní solární elektrárnu, stojí za to zvážit několik věcí. Mezi ně patří výběr místa pro instalaci střídače, přepěťová ochrana a elektroměr.

Jak se ze slunce vytváří energie

Princip fungování instalace je zdánlivě jednoduchý – sluneční paprsky dopadají na fotovoltaické panely, které je přeměňují na energii. Fotovoltaická instalace potřebuje k provozu a výrobě energie nosič elektrických interakcí, tedy foton. Právě tato částice uvádí elektrony do pohybu, díky čemuž vzniká elektrické napětí. Stejnosměrný proud z fotovoltaických panelů jde do střídače, kde se přemění na střídavý proud, který odebíráte z Vaší elektrické zásuvky. Díky vyššímu napětí elektřina ze slunce vytlačí síťovou elektřinu z domu, přičemž její přebytek jde do sítě nebo do bateriového úložiště.

Podívejte se, jak funguje fotovoltaika

Typy fotovoltaických instalací

 Fotovoltaická instalace může fungovat v on-grid, off-grid nebo hybridním systému.

1) V případě on-grid systému je instalace fotovoltaiky integrována s elektrickou sítí, energie se spotřebovává průběžně a přebytky jdou do elektrické sítě.
2) V případě off-grid systému není fotovoltaická instalace připojena k síti a vyrobená energie se ukládá do bateriových úložišť.
3) V současné době získávají na oblibě hybridní fotovoltaické systémy.

Instalace je kromě připojení k veřejné síti integrována také s úložištěm energie.
Díky tomuto řešení je možné zvýšit vlastní spotřebu vyrobené energie, a tím zvýšit výnosnost investice. Skladování energie také znamená větší nezávislost na dodávkách energie i při neočekávaných výpadcích proudu. Vyžaduje fotovoltaická instalace změny stávající elektroinstalace?
Fotovoltaickou instalaci připojujeme na stávající elektroinstalaci objektu a pokud je v dobrém stavu, nemusíte provádět žádné úpravy. Pokud jste však teprve ve fázi stavby domu a plánujete vlastní solární elektrárnu, stojí za to zvážit několik věcí. Mezi ně patří výběr místa pro instalaci střídače, přepěťová ochrana a elektroměr.

Jak se ze slunce vytváří energie

Princip fungování instalace je zdánlivě jednoduchý – sluneční paprsky dopadají na fotovoltaické panely, které je přeměňují na energii. Fotovoltaická instalace potřebuje k provozu a výrobě energie nosič elektrických interakcí, tedy foton. Právě tato částice uvádí elektrony do pohybu, díky čemuž vzniká elektrické napětí. Stejnosměrný proud z fotovoltaických panelů jde do střídače, kde se přemění na střídavý proud, který odebíráte z Vaší elektrické zásuvky. Díky vyššímu napětí elektřina ze slunce vytlačí síťovou elektřinu z domu, přičemž její přebytek jde do sítě nebo do bateriového úložiště.

Doplňující informace

Co se děje s přebytky vyrobené energie?

Pro fotovoltaickou instalaci je potřeba vyměnit elektroměr tak, aby vyhovoval podmínkám dodavatele energií.
Úkolem nového elektroměru je spočítat přetoky energie, kterou odešlete do sítě, a energii, kterou odebere z veřejné sítě. Na základě těchto výpočtů pak vyrovnáte účty s energetickou společností.
Abyste mohli přebytky z domácí fotovoltaiky prodávat, je nutné uzavřít smlouvu mezi Vámi jako provozovatelem distribuční soustavy a obchodníkem, který bude elektřinu odebírat.
Samotným obchodníkem pak nemusí být tentýž, který Vám elektřinu dodává. Je pouze nutné mít rozdělený EAN na výrobní a spotřební.
Domácnosti nebo firmy pak přetoky do sítě prodávají buď za pevnou cenu nebo za aktuální velkoobchodní podle smlouvy. Někteří obchodníci využívají i služeb jako je virtuální baterie.

Existují nějaké překážky pro instalaci fotovoltaického systému?

Neexistuje mnoho bariér pro instalaci fotovoltaiky. Abyste si byli jisti, že je výstavba fotovoltaického systému na Vašem domě možná, poraďte se s naším technickým poradcem, který posoudí, zda je pro vás fotovoltaika nejlepším řešením. Překážky, které mohou být důležité, jsou velké stíny, které nelze odstranit, nebo špatný stav střešní konstrukce, či nevhodná střešní krytina. Konstrukci lze namontovat i na zem.
V mnoha případech se vyhnete i zbytečnému papírování. Pokud vaše instalace nebude přesahovat výkon 10 kWp, nepotřebujete stavební povolení a žádné ústupky. Novela energetického zákona, kterou schválila sněmovna, bude nově povolovat instalace do 50 kW bez stavebního povolení. Pokud se rozhodnete pro fotovoltaiku s Solar4all, pak se nemusíte bát žádné administrativy, protože naši odborní pracovníci vyřídí vše za Vás.

Kolik stojí fotovoltaická instalace?

Je těžké jednotně odpovědět, jaká je cena fotovoltaické instalace, protože závisí na mnoha faktorech. Nejdůležitějším z nich je velikost systému, která má vliv i na celkový výkon. Dalšími prvky ovlivňující cenu jsou samotné komponenty a místo instalace, u kterého záleží na tom, zda se jedná o dům, hospodářskou budovu či pozemek. Konečnou cenu tvoří i to, zda se rozhodnete zažádat o dotaci či o financování, které Vám může investici do fotovoltaiky značně usnadnit.

Jaká zařízení lze napájet fotovoltaickou instalací?

Fotovoltaické panely dokážou napájet všechna zařízení ve vaší domácnosti včetně topného systému. Nejoblíbenějším řešením je proto kombinace fotovoltaického systému a tepelného čerpadla. Díky tomuto řešení získáme nejen zdarma elektřinu ze slunce, ale také teplo, které dokáže vytopit budovu i vodu z vodovodu.

Jak pečovat o fotovoltaickou instalaci?

Časté názory na fotovoltaiku jsou, že panely je potřeba často umývat, opravovat a zbavovat sněhu. Je to pravda?
Fotovoltaický systém je prakticky bezúdržbový. Instalace nemá žádné pohyblivé části, takže je vysoce odolná proti poruchám a nevyžaduje údržbu. Díky tomu Vám nevznikají žádné další náklady.
Panely není třeba čistit ani z nich odklízet sníh. Nečistoty smyje déšť a sníh se vlivem gravitace sesune dolů.

Jaká je životnost a výkon fotovoltaického systému?

Instalace funguje s vysokou účinností i více než 30 let k čemuž se zaručují i samotní výrobci fotovoltaických panelů. Například výrobci panelů nabízí 30letou záruku na účinnost svých solárních panelů na 82 % a 15 let záruku na kvalitu. Fotovoltaické systémy jsou proto investicí na roky, přinášející dlouhodobé úspory. 
FVE instalace by měla plně pokrýt energetické potřeby domácnosti nebo firmy, proto je správný výběr výkonu systému také důležitý. Výkon instalace si můžete zkusit spočítat sami, ale pro potvrzení výpočtů stojí za to sejít se s naším energetickým poradcem, který s Vámi probere Vaše potřeby a posoudí, jaká velikost pro Vás bude nejpřínosnější. Kontaktujte nás!

KONTAKT
+420 608 905 365

Email: solar4allcz@gmail.com

hala@solar4all.cz

info@solar4all.cz

obchod@solar4all.cz

technik@solar4all.cz

Adresa: Rájec 144, Zábřeh, 789 01.

IČ: 03816371

Sídlo: V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, Ostrava, 709 00.

NAPIŠTE NÁM

Přejít nahoru